P&O-Advies

P&O-Advies

 

Goed personeelsbeleid richt zich op een optimaal proces van drie vitale onderdelen: instroom van (nieuwe) medewerkers, doorstroom van medewerkers (ontwikkeling) en uitstroom van medewerkers (ontslag).

 

Kleine en grote zorgen rondom uw personeel kosten veel onnodige energie. Daarom geef ik graag – samen met u – verder vorm aan een succesvol personeelsbeleid voor uw bedrijf.

Introductiebeleid

De introductieperiode, is daar over nagedacht? Bepaalde elementen mogen daarbij niet ontbreken. Praktische zaken zoals pasjes en codes, maar ook de behoefte van een nieuwe medewerker: voldoende aandacht, zodat de medewerker zich op zijn gemak voelt en een goede start kan maken.

 

Ik help u bij het op orde brengen van de kernelementen: aanspreekpunt, netwerk organiseren, checklist bij introductie, introductie in de organisatie en op de werkplek. Het doel? Uw medewerker zo snel mogelijk inzetbaar maken. Zo bespaart u tijd en geld.

Beloning

Uw medewerkers willen dat hun inzet, zeker in economisch mindere tijden, wordt herkend en op passende wijze beloond. Veel medewerkers zijn bezorgd over de eerlijkheid van de beloning binnen het bedrijf. Maak dat dus inzichtelijk! Dit draagt bij aan kennis rondom beloning en zorgt voor minder emotie. Hoe u dat doet?

 

Ik kan voor u onderzoeken hoe de beloning van uw bedrijf zich verhoudt tot de markt. Salaris is nauw verwant met functioneren en beoordelen. Ook dat kan ik voor u regelen. Want met goede functioneringsgesprekken wordt iemands bijdrage aan de organisatie inzichtelijk. En daar kan het salaris dan weer op worden afgestemd.

 

Functioneren en beoordelen

Hoe beoordeelt u het functioneren van uw werknemers en hoe legt u dit vast? Goed presterende, gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers vormen de motor van uw organisatie. Meer dan ooit speelt uw bedrijf in op in- en externe ontwikkelingen.
Want uw organisatie moet zich voortdurend aanpassen aan de wensen en eisen van de klant.

 

Daarom is het werken aan de ontwikkeling van eigen talenten en de toetsing van het functioneren zo belangrijk. En kan uw personeel met uw bedrijf meegroeien.

Exitgesprek

Een van de werknemers vertrekt: andere baan gevonden, ontslagen, met pensioen of simpelweg omdat het tijdelijke dienstverband eindigt. In een exitgesprek sta je stil bij het aanstaande vertrek van uw werknemer.

 

Zo’n gesprek biedt de mogelijkheid om waardevolle feedback te verzamelen, ongewenst (hoog) verloop in de nabije toekomst te voorkomen en om op een prettige manier uit elkaar te gaan. Want vergeet niet: oud-medewerkers kunnen waardevolle ambassadeurs voor uw bedrijf zijn!

 

Hulp nodig bij een exitgesprek? Ik ondersteun u en uw bedrijf professioneel en efficiënt.